Güncel Duyurular
  Alt Hizmet Bölgesi Tayin genelgesi....17.03.2011
  Ocak 2011 Yılı Hizmet Grupları.....02.02.2011
  2011 Yılı Hizmetiçi Eğitim Programı.....26.12.2010
  Tarım Ve Köyişleri Bakanlığında 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesine Göre Görev Yapan Sözleşmeli Personelin Çalıştırılmalarına İlişkin Usul ve Esaslar da değişiklik yapılması Bakanlık Makamının 30.11.2010 tarihli ve 44 sayılı Olur ile uygun görülmüştür....02.12.2010
  2010 Ekim Ayı Kurum İdari Kurulu Görüşme Raporu....08.11.2011
  Alt Hizmet Bölgesi Tayin Genelgesi......28.102010
  Ekim - 2010 Yılı Hizmet Grupları....25.10.2010
  2010/4 Sayılı Genelge....23.09.2010
  İl içi Atamalar ile İlgili Yazı.......03.08.2010
  Norma Tabii Olan Ziraat Teknikeri/Teknisyeni Bölümleri...01.07.2010
  Haziran-2010 Yılı Hizmet Grupları...30.06.2010
  2010 Nisan Ayı Kurum İdari Kurulu Görüşme Raporu Tutanağı.....02.06.2010
  Üst Hizmet Bölgesi ve Hizmet Grubu Atamaları...05.04.2010
  Yılın Verimli İşçi ve İşveren Seçimi için Anket Formu....02.03.2010
  2010 Yılı Bölge Hizmet Grupları....04.02.2010
  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı Taslağı-Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi II ...06012010
  Biyolog, Laborant, Kimyager Kuruluş Norm Listesi....08.12.2009
  Sözleşmeli Personel ile İlgili 23.11.2009 Tarih, 2009/4 Sayılı Genelge ve Sözleşmeli Personelin Çalıştırılmalarına İlişkin Usul ve Esaslar...23.11.2009
  2009 Mali Yılı Yolluk, İlaç ve Tedavi Giderlerine ait Duyuru....17.11.2009
  Yurt Dışı Eğitim Kontenjanı ile İlgili Yazı.....16.11.2009
  Görevde Yükselme Sınavı ile İlgili GENELGE...02.11.2009
  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmenliğe Göre Hazırlanan Kuruluş Normları...30.10.2009
  2009 Yılı Ekim Dönemi Bölge Hizmet Grupları....30.10.2009
  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmenliğe Göre Hazırlanan İlçe Normları...30.10.2009
  12.08.2009 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik...12.08.2009
  Takdirname ve Ödüller ile İlgili BAKANLIK OLURU...24.06.2009
  İşçi Personel Planlaması Konulu YAZI. 04.05.2009
  2009 Nisan Ayı Kurum İdari Kurulu Görüşme Raporu Tutanağı,,,,28.04.2009
  Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Personel Unvan Değişikliği Atama ve Tercih İşlemleri ile ilgili GENELGE....20.03.2009
  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair YÖNETMELİK....03.03.2009
  Bakanlığımızın açmış olduğu Unvan Değişikliği Sınavı ile ilgili duyuru...11.11.2008
  Memur Maaşları Say2000i uygulaması kapsamında saymanlıklarda yapılmaktadır. Bağlı bulunduğunuz saymanlıkta memurlarınızın bilgilerini kontrol ederek varsa eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Maliye Bakanlığının konu ile ilgili yazısı... 28.04.2008
  Genel Müdürlüğümüzün Kayıp Kimlikler ile ilgili 29.01.2008 tarihli yazısı..  06.02.2008
  Tarım-İş 12.Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi ........01.01.2007