Duyuru Arşivi
  4/C Geçici Personel Hizmet Sözleşmesi ve Bakan Oluru....03.01.2014
  ÖSYM Başkanlığınca KPSS 2013/4 yerleştirme sonucu 657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesine göre İl/İlçe/Köy/belde ve Kuruluş Müdürlüklerinde görev yapmak üzere yerleştirilen Sözleşmeli Personelden sözleşme yapılması esnasında uyulması gereken hususlar ve istenilecek belgeler......27.12.2013
  ÖSYM tarafından 07-08 Temmuz 2012 tarihinde yapılan KPSS (2012-KPSS lisans) sonuçlarına göre, Bakanlığımız taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde (il/ilçe/köy/beldelerde) istihdam edilmek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 261 Mühendis ve 203 Veteriner Hekim ve 3 Sosyolog olmak üzere 467 sözleşmeli personel alınacaktır........06.12.2013
  ÖSYM Tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS 2013/2) sayılı yerleştirme sonucu Bakanlığımız Teşkilatına Aday memur olarak açıktan atanmaya hak kazananlar ile ilgili Duyuru.......02.12.2013
  Mevsimlik İşçilerin İntibakı Konulu Yazı......13.11.2013
  Ekim 2013 Kurum İdari Kurulu Toplantı Tutanağı.....11.11.2013
  Merkez Teşkilatı, İl ve Kuruluş Müdürlüklerinin Dikkatine...... Hizmetiçi Eğitim Programı....05.11.2013
  İl Müdürlüklerinin Dikkatine....Norm Veri Tablosu......11.10.2013
  XV. Dönem Toplu İş Sözleşmesi Konulu Yazı........09.10.2013
  Merkez ve Taşra Teşkilatının Dikkatine......Sözleşmeli Personelin Kadroya Alınması.....07.10.2013
  İl ve Kuruluş Müdürlüklerinin Dikkatine.......HİTAP'ta Askerlik Bilgisi Eksik Olanların Listesi......30.09.2013
  Türk Ağır Sanayii Ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) İle Türkiye Orman – Topraksu – Tarım Ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası (TARIM –İŞ) Arasında İmzalanan 15. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi.... 24.09.2013
  İl ve Kuruluş Müdürlüklerinin Dikkatine....HİTAP Projesindeki Eksiklikler......23.08.2013
  Bakanlığımız Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin En Son Hali....15.08.2013
  Sözleşmeli Personel ve Birimlerin Dikkatine......06.08.2013
  2013 Haziran Dönem Tayini Yerleştirme ve Değerlendirme Sonuçları.......24.07.2013
 

ÖSYM tarafından yapılan KPSS 2013/1 yerleştirme sonucuna göre yerleşenlerden istenilen belgelerin duyurusu ve beyan formu....08.07.2013

  Dönem Atamaları ile İlgili Genelge ve Tercih Yapılacak Boş Kadrolar.....27.06.2013
  Haziran 2013 Yılı Hizmet Grupları.....26.06.2013
  Unvan Değişikliği Atama ve Tercih İşlemleri ile İlgili Genelge.......05.06.2013
  Dönem Atamaları ile İlgili Genelge......14.06.2013
  Taşra Teşkilatının Dikkatine......İşçi İhtiyaç Bilgilerinin Bildirilmesi Konulu Yazı....10.06.2013
  30.04.2013 Tarihinde yapılan Kurum İdare Kurulu Toplantı Tutanağı ....... 03.06.2013
  21 Mayıs 2013 Tarihinde Gerçekleştirilen Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından Bakılan ve Korunan Çocuklar için Yapılan Mülakat Sınav Sonucu......22.05.2013
  2013 Nisan Üst Bölge Tayin Yerleştirme Sonuçları.......17.04.2013
  Unvan Değişikliği Sınav Uygulama Duyurusu.....16.04.2013
  Unvan Değişikliği Sınavı Ders Notları.......03.04.2013
  Sivil Savunma Uzmanı Yedek Yerleştirme Sonuçları.......02.04.2013
  Nisan Dönemi Üst Hizmet Bölgesi ve Hizmet Grubu Atamaları......01.04.2013
  Mart 2013 Yılı Hizmet Grupları......28.03.2013
  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Konulu GENELGE.....28.03.2013
  ÖMSS 2013 yerleştirme sonucuna göre Özürlü Memur olarak Bakanlığımıza Açıktan Atanmaya hak kazananlar ile ilgili Duyuru ve Beyan Formu......21.03.2013
  Yedek Kazanan Sivil Savunma Uzmanlarının Atanması Konulu GENELGE........15.03.2013
  Unvan Değişikliği Sınavına Müracaat için tıklayınız....13.03.2013
  İl ve Kuruluş Müdürlüklerinin Dikkatine...... Hizmetiçi Eğitim Programı......07.03.2013
  Unvan Değişikliği Sınavı ile İlgili Duyuru.......28.02.2013
  İl Müdürlüğünüze Ö.S.Y.M. tarafından Targel Kapsamında yerleştirilen personelin, askerlik dönüşü göreve başlatılması ile ilgili genelge...06.02.2012
  Ücret Zammı ve Sosyal Yardım Ödemeleri ile İlgili Yazı ve Cetveller.......07.01.2013
  4/C Personelinin Göreve Başlatılmasına ilişkin Bakanlık Oluru ve Yeni Sözleşme........07.01.2013
  ÖSYM Başkanlığınca KPSS 2012/6 yerleştirme sonucu 657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesine göre İl/İlçe/Köy/beldelerde görev yapmak üzere yerleştirilen Sözleşmeli Personelden sözleşme yapılması esnasında uyulması gereken hususlar ve istenilecek belgeler......04.01.2013