Duyuru Arşivi
  2011 Yılı Hizmetiçi Eğitim Programı.....26.12.2010
  01.11.2010-08.11.2010 Tarihli Alt Bölge Tayinleri İçin Yerleştirme Sonuçları.....16.12.2010
  Saymanlık Kadrosuna Müracaat Edenlerin ve Yöneticilerin Dikkatine...09.12.2010
  Görevde yükselme eğitim ve sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunan mahalli personelin dikkatine ... 02.12.2010
  Tarım Ve Köyişleri Bakanlığında 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesine Göre Görev Yapan Sözleşmeli Personelin Çalıştırılmalarına İlişkin Usul ve Esaslar da değişiklik yapılması Bakanlık Makamının 30.11.2010 tarihli ve 44 sayılı Olur ile uygun görülmüştür....02.12.2010
  10 Kasım 2010 Tarihinde Gerçekleştirilen SHÇEK Sınavını Kazananların Listesi ve İstenilen belgeler...29.11.2010
  2010 Ekim Ayı Kurum İdari Kurulu Görüşme Raporu....08.11.2011
  Görevde Yükselme Sınavı ile İlgili Genelge ve Görevde Yükselme Sınavı Müracaatları ....03.11.2010
  Bakanlığımız Etik Komisyonu Başkanlığının  2010 yılı etkinlikleri.....03.11.2010
  Alt Hizmet Bölgesi Tayin Genelgesi......28.102010
  Ekim - 2010 Yılı Hizmet Grupları....25.10.2010
  Alt Hizmet Bölgesi Atamaları için Öncelikli İhtiyaçların Tespiti ile ilgili yazı (Ek 1 İlgili Müdürlüklerin mail adresine gönderilmektedir.)....24.09.2010
  2010/4 Sayılı Genelge....23.09.2010
  İl Müdürlükleri İdari ve Mali İşler Müdürleri'nin Hizmetiçi Eğitim Programı 04 - 08 Ekim 2010 tarihleri arasında İzmir Menemen Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yapılacaktır.....20.09.2010
  2010 Yılı Dönem Tayini Yerleştirme Sonuçları .... 23.08.2010
  İl içi Atamalar ile İlgili Yazı.......03.08.2010
  Mevcut Personel Sayılarının Bildirilmesi ile ilgili 29.07.2010 Tarih ve 22800 Sayılı Yazı ve Tablolar...30.07.2010
  Görevde Yükselme Sınavı Sonucu Başarılı Olan Personelin Tercihlerine Göre Yerleştirme Sonuçları. Şube Müdürü, İlçe Müdürü ve Şef  Listeleri.....16.07.2010
  Mazerete Dayalı Atamalar için istenilen belgeler ve Norma Tabii Olan Ziraat Teknikeri/Teknisyeni Bölümleri...01.07.2010
  Haziran-2010 Yılı Hizmet Grupları...30.06.2010
  Bakanlığımız Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmenliğin 14. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine göre Dönem Atamaları için Boş Yerler ve Tercih İşlemleri.....30.06.2010
  Hukuk Müşavirliğine KPSS ile Atananların Dikkatine......18.06.2010
  Şef, Memur ve Şoför Kadrosu için Yapılan Görevde Yükselme Sınavı ve Unvan Değişikliği Talep Formu ile İlgili Yazı ve Talep Formu....17.06.2010
  Açıktan Ataması Yapılacak Adayların Dikkatine....15.06.2010
  Görevde Yükselme Atama ve Tercih İşlemleri ile ilgili  2010/3  nolu GENELGE....09.06.2010
  2010 İlkbahar Dönemi Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı  (KPDS) Kazanan Adaylar Listesi.....07.06.2010
  2010 Nisan Ayı Kurum İdari Kurulu Görüşme Raporu Tutanağı.....02.06.2010
  Sınıf ve Unvan Değişikliği Atamaları ile İlgili Yazı,Sınav Komisyonu Değerlendirme Formları, Ek Yerleştirme Sonuçları.....01.06.2010
 

10 Nisan 2010 Tarihindeki “Görevde Yükselme Sınavı” Sonuçlarına Yapılan İtirazların Değerlendirmesi Sonucunda; Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Tarafından Kesinleştirilip 24 Mayıs 2010 Tarih Ve 023272 Sayı İle Kayıtlarımıza İntikal Eden Sınav Sonuçlarına Ait  Puanları Gösterir Liste Açıklanmıştır....25.05.2010

  DİKKAT:  Bilgisayar İşletmeni ve VHKİ Kadrosu Verilen Mahalli Personelin Göreve Başlama ve Ayrılış Tarihlerinin Acil Bildirilmesi Gerekmektedir.15.06.2010 Tarihine Kadar Bildirilmediği Takdirde Yapılan Unvan Değişiklikleri Onayları İptal Edilecektir.
  Etik Günü ve Haftası Etkinlikleri  için tıklayınız...18.05.2010
  Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri, Eğitim Merkezi Müdürlükleri, Sertifikasyon ve Test Merkezi Müdürlükleri, Enstitü Müdürlükleri, Üretme İstasyon Müdürlükleri, Ulusal Gıda Referans Laboratuar Müdürlüğü ile El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin Dikkatine...13.05.2010
  10.04.2010 Tarihli tarım ve Köyişleri Bakanlığı PGY Sınavı, Sınav Sonuç Bilgileri Milli Eğitim Bakanlığı Sitesinde Yayına Sunulmuştur...28.04.2010
  Görevde Yükselme Sınavına Girenlerin Dikkatine;   Görevde Yükselme Sınav Komisyonunun Kararı...26.04.2010
  Unvan Değişikliği Ek Yerleştirme İşlemleri Konulu 2010 /1 nolu Genelge....26.04.2010
  İl Müdürlüklerinde Özlük İşlerinde Çalışan Şeflerin Hizmetiçi Eğitim Pogramı ile İlgili Yazı...20.04.2010
  Bilgisayar İşletmeni ve VHKİ Kadrosuna Atanan Taşra Teşkilatında Görevli Personelin Tekide Mahal Vermeden ACİLEN Görevinden Ayrılış ve Başlayış Tarihlerinin Personel Genel Müdürlüğüne Gönderilmesi Gerekmektedir...12.04.2010
  12.04.2010 Tarihinde Yapılan Görevde Yükselme Sınavı Soru ve Cevapları...12.04.2010
  Üst Hizmet Bölgesi ve Hizmet Grubu Atamaları...05.04.2010
  2010 Yılı Bölge Hizmet Grupları..02.04.2010
  12.08.2009 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatının Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe göre Hazırlanan Hizmet Puanları  http://www.tarimpersonel.gov.tr/hizmetpuani adresinde yayına sunulmuştur.01.04.2010
  ÖSYM Başkanlığınca 2010/3 Yerleştirme Sonucu Bakanlığımıza Yerleştirilen Sözleşmeli Personelde Aranacak Şartlar...30.03.2010
  Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri ,İl Kontrol Laboratuar Müdürlükleri,Şap Enstitüsü Müdürlüğü, Zirai Karantina Müdürlükleri,Tahaffuzhane ve Gümrük Veteriner Müdürlükleri, Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerinin DİKKATİNE...23.03.2010
 

Şube Müdürü, İlçe Müdürü, Şef, Memur, Şoför Görevde Yükselme Eğitimini Tamamlayıp Görevde Yükselme Sınavına Gireceklerin Dikkatine...16.03.2010

  PERSONEL ALIMI...Bakanlığımız Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesine göre sözleşmeli personel alınacaktır. .02.03.2010
  Yılın Verimli İşçi ve İşveren Seçimi için Anket Formu....02.03.2010
  2009/7 Sayılı Genelge Gereği Bitki Koruma, Hayvan Sağlığı, Kontrol, Çiftçi Eğitimi ve Yayım, Proje ve İstatistik, Destekleme ve İdari ve Mali İşler Şube Müdürü, İlçe Müdürü, Şef, Memur ve Şoför unvanlı kadrolar için yapılacak Görevde Yükselme Eğitimi ders programı ve ders notları yayınlanmıştır...22.02.2010
  12.08.2009 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatının Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe göre Hazırlanan Hizmet Puanları  http://www.tarimpersonel.gov.tr/hizmetpuani adresinde yayına sunulmuştur.22.02.2010
  Görevde Yükselme Eğitimi , Eğitime Katılacakların Listesi ,Eğitim Yeri ve Tarihi.....11.02.2010
  İl Tarım ve Kuruluş Müdürlüklerinin Dikkatine....(Döner Sermaye Saymanları)....10.02.2010
  2010 Yılı Bölge Hizmet Grupları....04.02.2010
  Komisyona Verilen İtiraz Dilekçelerinin Sonuçları....28.01.2010
  İl Müdürlüklerinin Dikkatine...İhtiyaç Duyulan Boş Kadrolar ile İlgili Yazı...22.01.2010
  Tarım İl Müdürlükleri ve Kuruluş Müdürlüklerinin Dikkatine....06012010
  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı Taslağı-Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi II ...06012010
  2010 Yılı Hizmetiçi Eğitim Programı....28.12.2009
  2009 Sonbahar Dönemi Kamu Personel Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) Kazanan Adaylar Listesi....24.12.2009
  Bilgisayar İşletmeni ve VHKİ Konulu Unvan Değişikliği ile İlgili Duyuru....17.12.2009
  KPSS-2009/6 Yoluyla Atanmaya Hak Kazanan Hukuk Müşavirlerinden İstenecek Belgeler...15.12.2009
  07 Aralık 2009 tarihinde gerçekleştirilen SHÇEK Sınavını kazananların listesi ve istenilen belgeler ...14.12.2009
  Biyolog, Laborant, Kimyager Kuruluş Norm Listesi....08.12.2009
  Sözleşmeli Personel ile İlgili 23.11.2009 Tarih, 2009/4 Sayılı Genelge ve Sözleşmeli Personelin Çalıştırılmalarına İlişkin Usul ve Esaslar...23.11.2009
  Genel Müdürlükler, İl Müdürlükleri ve Kuruluş Müdürlükleri ile ilgili Yazılar ve Tablolar.....18.11.2009
  2009 Mali Yılı Yolluk, İlaç ve Tedavi Giderlerine ait Duyuru....17.11.2009
  Yurt Dışı Eğitim Kontenjanı ile İlgili Yazı.....16.11.2009
  ÖSYM Başkanlığınca KPSS 2009/5 Yerleştirme Sonucu 657 Yerleştirilen Sayılı Kanunun 4/B Maddesine Göre Sözleşmeli Personelden İstenilecek Belgeler.....04.11.2009
  Görevde Yükselme Sınavı ile İlgili GENELGE...02.11.2009
  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmenliğe Göre Hazırlanan Kuruluş Normları...30.10.2009
  2009 Yılı Ekim Dönemi Bölge Hizmet Grupları....30.10.2009
  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmenliğe Göre Hazırlanan İlçe Normları...30.10.2009
  24 Ekim 2009 tarihinde yapılan Hukuk Müşavirliği Sınav Sonuçları.....28.10.2009
  PERSONEL ALIMI.....Bakanlığımız Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel alınacaktır.  Detaylar için tıklayın... 15.10.2009
  Hukuk Müşavirliği Unvanlı kadroda Görevde Yükselme Eğitimi 28 Eylül - 10 Ekim tarihleri arasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği toplantı salonunda yapılacaktır...Detaylar için tıklayın..02.09.2009
  İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNİN DİKKATİNE...21.08.2009 tarihine kadar gönderilmesi gereken "Kriterler Tablosunu" göndermeyen ilçe Müdürlüklerinin en kısa zamanda tabloları düzenleyerek birimimize mail yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.Önemle Duyurulur...02.09.2009
  Unvan Değişikliği Konulu GENELGE...11.08.2009
  12.08.2009 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik...12.08.2009
  İlçe Müdürlükleri Tarafından Doldurulması Gereken Tablo...13.08.2009
  Görevde Yükselme Eğitim ve Sınavı Konulu YAZI...15.07.2009
  Takdirname ve Ödüller ile İlgili BAKANLIK OLURU...24.06.2009
  2009 Nisan Ayı Kurum İdari Kurulu Görüşme Raporu TUTANAĞI . 05.05.2009
  İşçi Personel Planlaması Konulu YAZI. 04.05.2009
  Unvan Değişikliği Atama ve Tercih İşlemleri ile İlgili Bakanlık Oluru..28.04.2009
  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Atama, Nakil ve Görevlendirme Yönetmelik Taslağı Hakkındaki Yazısı, Görüş ve Önerileriniz için tıklayınız...20.04.2009
  2009 Nisan Ayı Kurum İdari Kurulu Görüşme Raporu Tutanağı,,,,
  Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Personel Unvan Değişikliği Atama ve Tercih İşlemleri ile ilgili GENELGE....20.03.2009
  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair YÖNETMELİK....03.03.2009
  ÖSYM Başkanlığınca KPSS 2009/2 ye göre Bakanlığımıza yerleştirilen Sözleşmeli Personel Adaylarının Dikkatine...02.03.2009
  Bakanlığımız Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel alınacaktır.  Detaylar için tıklayın... 10.02.2009
  OSYM Başkanlığınca KPSS 2008/4  e göre Bakanlığımıza yerleştirilen Personel Adaylarının Dikkatine......21.01.2008
  28.12.2008 Tarihli Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Püd Sınavı Sonuçları.....21.01.2009
  Genel Müdürlüğümüzün; Bakanlığımız taşra teşkilatında görevli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi  mahalli personelin tüm memuriyet yıllarına ait (2008 yılı dahil) sicil not ortalamalarının gönderilmesi ile ilgili yazı...12.01.2009
  28 ARALIK 2008 Tarihinde yapılan Ünvan Değişikliği Sınavının Soru ve Cevapları...30.12.2008
  2009 Yılı Hizmetiçi Eğitim Programı ...30.12.2008
  Bakanlığımızın taşra teşkilatında görev yapan personelin bilgi kayıtlarının güncellenmesi ile Bakanlığımız insan kaynaklarının doğru yönetilebilmesi amacı ile bir çalışma başlatılmış bulunmaktadır..Detaylar için tıklayınız...26.11.2008
  Bakanlığımızın açmış olduğu Unvan Değişikliği Sınavı ile ilgili duyuru...11.11.2008
  Merkez ve Taşra Teşkilatlarımızda memur maaşlarını Say 2000 i de yapan mutemetlerin emekli keseneğini SGK'na aktarması için yapması gerekenler...20.10.2008
  ÖSYM Başkanlığınca KPSS 2008/3 e göre Bakanlığımıza yerleştirilen Personel Adaylarından 04.08.2008 tarihine kadar istenilen belgeler ile ilgili yazı...30.06.2008
  26 - 30 Mayıs 2008 tarihleri arasında Mersin - Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde Kuruluş Müdürlüklerinde görevli Personel ve Özlük işlerinden sorumlu Şefler için düzenlenen hizmetiçi eğitim programı ile ilgili yazı... 06.06.2008
  Memur Maaşları Say2000i uygulaması kapsamında saymanlıklarda yapılmaktadır. Bağlı bulunduğunuz saymanlıkta memurlarınızın bilgilerini kontrol ederek varsa eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Maliye Bakanlığının konu ile ilgili yazısı... 28.04.2008
  Genel Müdürlüğümüzün Mahalli Personel Bilgileri ile ilgili yazısı.. 16.04.2008
  Genel Müdürlüğümüzün Kayıp Kimlikler ile ilgili 29.01.2008 tarihli yazısı..  06.02.2008
  2008 Yılı Hizmetiçi Eğitim Programı ...31.12.2007
  İl Müdürlüklerinin DİKKATİNE ..... ÖSYM Başkanlığınca KPSS-2007/6 ya göre Bakanlığımıza yerleştirilen Sözleşmeli Personel Adayları hakkında...  31.12.2007
  ÖSYM Başkanlığınca KPSS-2007/6 ya göre Bakanlığımıza yerleştirilen Sözleşmeli Personel Adaylarının DİKKATİNE...31.12.2007
  Bakanlığımız Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel alınacaktır. 04.12.2007 tarihli Bakanlığımızın “Başvurma Genel ve Özel Şartları” ile ilgili Duyurusunun Detayları için tıklayın... 04.12.2007
  Taşra İdari ve Mali İşler Şube Müdürlerinin Dikkatine... Mahalli Personel Bilgilerinin internet ortamından girilmesine dair Genel Müdürlüğümüzün 23.11.2007 tarihli duyurusu 23.11.2007
  "Disiplin Cezası Alan Veya Devlet Memurluğu Sona Eren Memura İlişkin Bildirim Formu" Sitemizin Örnek Forumlar bölümüne eklenmiştir. 06.11.2007
  Taşra İdari ve Mali İşler Şube Müdürlerinin Dikkatine... Mahalli Personel Bilgilerinin internet ortamından girilmesine dair Genel Müdürlüğümüzün 16.10.2007 tarihli yazısı 16.10.2007
  2007 KPSS ile Bakanlığımıza açıktan atanan personelden istenen belgeler
  Tarım-İş 12.Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi

 

 

 

  Son Güncelleme 03.08.2010