YÖNETMELİKLER

     

           Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (15.04.2014 tarihli
           28973  sayılı  Resmi Gazete)
       

           Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (04.03.2014 tarihli ve             
           28931 sayılı Resmi Gazete)

              Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte
           Değişiklik  yapılmasına Dair Yönetmelik(13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmi gazete)  

           Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Teşkilatı Görev Yönergesi                                                     

           Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Teşkilatı Görev Yönergesi Oluru

 Gıda Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığı Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında   Yönerge

 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair   Yönetmelik  (05.10.2010 tarihli ve 27720 sayılı  Resmi Gazete DÜZELTME)

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin  Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik (Değişiklikler işlenmiş hali) 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yurt Dışı Teşkilatında Sürekli Görevlendirilecek Tarım Müşavirlerinin Atanmalarının Esas ve Usullerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği

Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Memurların Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmelik

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatında Sürekli Görevlendirilecek Tarım Müşavirlerinin Atanmalarının Esas ve Usullerine Dair Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik