ADI SOYADI                     Mehmet Ünal YILMAZ
   
DOĞUM YERİ VE YILI        Siirt 17.04.1964
   
BİTİRDİĞİ OKUL                Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F.Kamu Yönetimi 1987
  Türkiye Orta Doğu ve Amme İdaresi Enstitüsü Kamu
  Yönetimi Lisans Üstü Uzmanlık Programı 2000
   
MEVCUT GÖREV ÜNVANI  Genel Müdür Yardımcısı
   
   

 1989-1997 tarihleri arasında Yem Sanayi ve Türk A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığında değişik kademelerde Memur, Şef, Uzman ve Personel Şube Müdürü olarak görev yaptıktan sonra, kuruluşun Özelleştirilmesi sonucu,28.04.1997 – 08.01.2003 tarihleri arasında Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığında Şef, Eğitim Uzmanı, daha sonra da Personel Dairesi Başkanlığı Bağlı ve İlgili Kuruluşlardan sorumlu Şube Müdürü olarak görev yapmıştır.08.01.2003 tarihinde Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı olarak naklen atanmış olup, 5286 sayılı Kanunla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kapatılması sebebiyle 16.03.2005 tarihinde Bakan müşaviri olarak atanmıştır.30.11.2006 tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına vekaleten atandığı göreve  16.03.2009 tarihinden itibaren asaleten atanmıştır.Evli ve iki çocuk babasıdır.